biuro@dompartner.pl
71 723 72 12

MDM

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Program Mieszkanie dla Młodych, tak jak w przypadku Rodziny na Swoim jest skierowany do rodzin i singli. Będzie stanowił wsparcie w zakupie własnego mieszkania dla potencjalnych beneficjentów, w tym przypadku jak sama nazwa wskazuje, młodych ludzi.

Według założeń programu, z zakupu pierwszego mieszkania lub też chęci wykupu mieszkania wynajmowanego, ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby do 35 roku życia, przy zastrzeżeniu, że w przypadku małżeństw wystarczy, że jedna z osób mieści się w wyznaczonym limicie. Ubiegającym się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przy budowie pierwszego domu, wprowadzono kryterium – 36 lat.

Dopłaty maja przysługiwać w przypadku zakupu pierwszego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym. Maksymalna powierzchnia mieszkania objętego programem Mieszkanie dla Młodych ma wynosić 75 m kw. (85 m kw. w przypadku posiadania przez wnioskodawcę trojga lub więcej dzieci). Możliwe będzie także wykupienie mieszkania, które osoba wnioskująca o kredyt wynajmuje. W takim przypadku umowa o najem musi być zawarta po 31 grudnia 2012 r., a mieszkanie musi być wybudowane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Zgodnie z wprowadzonymi przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną zmianami, program obejmie również kupno domu (wybudowanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą), bądź budowę domu jednorodzinnego o powierzchni maksymalnej do 100 m kw. (110 m kw. w przypadku posiadania przez wnioskodawcę trojga dzieci w chwili składania wniosku). W przypadku budowy domu będzie można liczyć na zwrot części wydatków, poniesionych na kupno materiałów budowlanych. W każdym przypadku, czy to kupna domu czy mieszkania, dofinansowaniem objęte zostanie 50 m kw. powierzchni użytkowej.

Program przewiduje 10 proc. dopłaty dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych, 15 proc. dla rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Dodatkowe 5 proc. dla małżeństw, którym w ciągu 5 lat od daty zakupu mieszkania urodzi się bądź zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Projekt wprowadzający program Mieszkanie dla Młodych został przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja 2013 r. i trafił do Sejmu 27 maja 2013 r. 12 września 2013 r. wniesiono poprawki do projektu. 27 września Sejm uchwalił ustawę ze zmianami. 17 października 2013 r. odbyło się głosowanie w Senacie, podczas którego przyjęto program. 31 października prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Program będzie obowiązywać w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczonych ok. 3,6 mld zł, nie licząc wydatków budżetowych w formie zwrotów części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest ograniczone do pewnej, określonej przez Sejm wysokości, której nie wolno w danym roku przekroczyć. Zgodnie z założeniami, na dofinansowanie w ramach programu w 2014 r. zostanie przeznaczone 600 mln zł, w 2015 r. – 715 mln zł, w 2016 r. – 730 mln zł, w 2017 r. – 746 mln zł i w 2018 r. – 762 mln zł.

Facebook